از تاریخ
 تا تاریخ
 
با تأکید بر مؤلفه‌های بیانیه گام دوم؛

نشست «چشم‌انداز تئاتر در گستره فرهنگی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود
با تأکید بر مؤلفه‌های بیانیه گام دوم؛

نشست «چشم‌انداز تئاتر در گستره فرهنگی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود

با حضور دو استاد از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، نشست مجازی «چشم‌انداز تئاتر در گستره فرهنگی انقلاب اسلامی» با محوریت موضوعی نقاط قوت و ضعف بازتاب گفتمان ...

نقد نمایش «خشم و هیاهو» به نویسندگی و کارگردانی «مهرداد رایانی مخصوص»

جامعه ای که شهروندانش را به قتل می رساند
نقد نمایش «خشم و هیاهو» به نویسندگی و کارگردانی «مهرداد رایانی مخصوص»

جامعه ای که شهروندانش را به قتل می رساند

مهدی نصیری- سه زندانی که هر سه آنها ظاهرا ناخواسته و تحت فشارهای رفتاری مرتکب قتل شده اند، شب پیش از اعدام در سلولهای انفرادی چسبیده به هم برش های مهم زندگی شان را ...