‍ یک یادداشت درباره محسن اردشیر و نمایش سیاه خال

بلایی که همزمان بر سر ما، داستان زیبای مینای گرگ چشم کندلوسی ، پلنگ عاشق  و تئاتر آمده
‍ یک یادداشت درباره محسن اردشیر و نمایش سیاه خال

بلایی که همزمان بر سر ما، داستان زیبای مینای گرگ چشم کندلوسی ، پلنگ عاشق و تئاتر آمده

من منتقد بی رحمی نیستم.معمولا سعی می کنم در گفته و نوشته هایم تا حد ممکن جانب میانه را نگه دارم و خصوصا در این روزگار خراب و پر از سومدیریت تئاتر از آنها که نمایشی بر ...

برای محمودرضا رحیمی و
برای محمودرضا رحیمی و "روزی روزگاری سمنگان" اش

‍ دغدغه های مردی که تئاتر را زندگی می کند

محمودرضا رحیمی صحنه را به تمامی می شناسد، با ظرفیت های طراحی صحنه و لباس و نور کاملا آشناست، از تاثیر شگفت موسیقی در همراه ساختن مخاطبان با نمایش به خوبی آگاهی دارد، ...

یک یادداشت درباره اجرای نمایش محیط زیست به کارگردانی رسول کاهانی در تماشاخانه ملک

خوش آمدید!
یک یادداشت درباره اجرای نمایش محیط زیست
یک یادداشت درباره اجرای نمایش محیط زیست به کارگردانی رسول کاهانی در تماشاخانه ملک

خوش آمدید!
یک یادداشت درباره اجرای نمایش محیط زیست

محیط زیست را حتما ببینید ، ازدیدنش لذت خواهید برد ، به شوخی هایش خواهید خندید و از هوشمندی‌های کاهانی لذت خواهید برد، اما به دنبال چیزی بیش از این نباشید.نمایش محیط ...

صفحه  1  از  38