از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند»

دغدغه های فلسفی در یک صحنه خالی
نگاهی به نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند»

دغدغه های فلسفی در یک صحنه خالی

سید جواد روشن- نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی‌کند» نوشته و کار مجید شکری روایت شخصی سَرخورده است که برای متحول کردن زندگی خود، از طریق یک آگهی به موسسه‌ای ...

درباره‌ی نمایش «بک‌توبلک»

دروغ بزرگ
درباره‌ی نمایش «بک‌توبلک»

دروغ بزرگ

درباره‌ی نمایش «بک‌توبلک» دروغ بزرگ مهدی نصیری - یک‌زمانی در همین تالار اصلی تئاترشهر بهرام بیضایی و سمندریان و دکتر رفیعی‌ و... اجرا داشته‌اند. ...

درباره‌ی نمایش «جریان»

آب در هاون کوبیدن
درباره‌ی نمایش «جریان»

آب در هاون کوبیدن

درباره‌ی نمایش «جریان» ، نوشته و کار علیرضا معروفی  آب در هاون کوبیدن رضا آشفته - نمایش جریان در تالار اصلی تئاتر شهر بسیار سخت برانگیز است، از این ...