از تاریخ
 تا تاریخ
 
نشست نقد و بررسی نمایش «مجلس قربانی سنمار» نوشته «بهرام بیضایی» به کارگردانی «شیما جواد پور»

در فاصله میان نمایش نامه و متن
نشست نقد و بررسی نمایش «مجلس قربانی سنمار» نوشته «بهرام بیضایی» به کارگردانی «شیما جواد پور»

در فاصله میان نمایش نامه و متن

نشست نقد و بررسی نمایش "مجلس قربانی سنمار" دوشنبه، دوم اردیبهشت ماه سال جاری توسط کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با حضور " مهدی نصیری"، "امید طاهری"، عوامل گروه و جمعی ...

... و قلب مان نمی تواند باور کند!

... و قلب مان نمی تواند باور کند!

مهرداد ابروان، از اعضا قدیمی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران صبح امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت دیده از جهان فرو بست. مهرداد ابروان منتقد، مدرس، بازیگر و کارگردان تئاتر ...