از تاریخ
 تا تاریخ
 
با تأکید بر مؤلفه‌های بیانیه گام دوم؛

نشست «چشم‌انداز تئاتر در گستره فرهنگی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود
با تأکید بر مؤلفه‌های بیانیه گام دوم؛

نشست «چشم‌انداز تئاتر در گستره فرهنگی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود

با حضور دو استاد از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، نشست مجازی «چشم‌انداز تئاتر در گستره فرهنگی انقلاب اسلامی» با محوریت موضوعی نقاط قوت و ضعف بازتاب گفتمان ...