در حال بارگذاری ...

بیانیه‌ی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران

جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی؛

وزیر منتخب فرهنگ و ارشاد اسلامی

با وجود ایجاد فضای بسیار پر از سوتفاهمی که برنامه پیشنهادی شما در ارتباط با هنر و هنرمندان ایجاد کرده بود؛ و علیرغم موضع گیری انجمن ها، کانون ها، اصناف هنری، هنرمندان و اهالی فرهنگ پیرامون آن برنامه، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شدید. امروز اگر تمایل به گفت و گو و شنیدن حرف های هنرمندان کشور، به ویژه هنرمندان و اصحاب تئاتر دارید، شایسته است که به خاطر حساسیت های به وجود آمده، برنامه اصلاح شده ی خود را اعلام نمایید. تصویری که از اعلام عمومی مطالعات اولیه شما از فرهنگ و هنر و به ویژه تئاتر، انعکاس پیدا کرد، پر از اشکال و ایراد و سوتفاهم بود. بعدتر شفاهی اعلام کردید که اینها نظر دیگران است و نظر من نیست. حالا زمان آن است که حرف شما را بشنویم و برنامه شما را بخوانیم . امیدواریم تجدید نظرتان به رفع سوتفاهم بین هنرمندان و شما بینجامد . در غیر اینصورت ما اصحاب فرهنگ و هنر بر موضع خود که همانا حفظ فرهنگ و هنر این مملکت است ایستاده ایم.
* کانون ملی منتقدان تئاتر ایران
نظرات کاربران