در حال بارگذاری ...
دلایلِ تعامل و علاقه‌مندی پژوهشگران شرق و غرب به یکدیگر

مهرداد رایانی مخصوص با عنوان "دلایلِ تعامل و علاقه‌مندی دوسویه‌ی پژوهشگران شرق و غرب در حوزه‌ی تئاتر" در جشنواره‌ی تئاتر کشور رومانی سخنرانی کرد.

مهرداد رایانی مخصوص عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۷۹ با ارایه‌ی سخنرانی خود تحت عنوان "دلایلِ تعامل و علاقه‌مندی دوسویه‌ی پژوهشگران شرق و غرب در حوزه‌ی تئاتر" در جشنواره‌ی تئاتر رومانی حضور پیدا کرد. سخنرانی رایانی در کنار ۶ سخنرانِ بین‌المللی دیگر پیش‌بینی شده است. این جشنواره از ۱۹ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ در بخارست، پایتخت رومانی در حال برگزاری است.

 

مهرداد رایانی مخصوص عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه 30 مهر ماه 1379 با ارایه‌ی سخنرانی خود تحت عنوان "دلایلِ تعامل و علاقه‌مندی دوسویه‌ی پژوهشگران شرق و غرب در حوزه‌ی تئاتر" در جشنواره‌ی تئاتر رومانی حضور پیدا کرد. سخنرانی رایانی در کنار 6 سخنرانِ بین‌المللی دیگر پیش‌بینی شده است. این جشنواره از 19 تا 29 اکتبر 2018 در بخارست، پایتخت رومانی در حال برگزاری است.

این سومین حضور بین‌المللی این عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در سال جاری بدونِ حمایت‌ِ بخش دولتی است. نخستین حضور به عنوانِ سخنران در جشنواره‌ی تئاتر اسلواکی (سمینار  Theatre in/on Conflict Zones / تئاتر در شرایطِ بحرانی [جنگی] 24 تا 29 اردیبهشت ماه 1397) و دومین حضور به عنوان مدرس یک کارگاه آموزشی (3 هفته – 28 مرداد ماه تا 19 شهریور ماه/ 8 کشور) بوده است.

گفتنی است که رایانی مخصوص قرار است تا سخنرانی دیگری، تحت عنوان "رازی در میان هست: ارتباط تماشاگر و کارگردان" را در 30 اکتبر در Donmar Theatre in London ارایه دهد.
نظرات کاربران