در حال بارگذاری ...

بیانیه کانون ملی منتقدان تئاتر در واکنش به تاسیس دفتر این کانون در استان فارس

کانون ملی منتقدان تئاتر ایران براساس رسالت و اهداف این کانون در خصوص گسترش فضای نقد تئاتر و توسعه فعالیت منتقدان در استان ها و شهرهای مختلف کشور، از تشکیل دفاتر کانون منتقدان تئاتر در استانها حمایت می کند و در این راستا طی سالهای گذشته دفاتر کانون در استان های خراسان رضوی، کرمان و گیلان با مصوبه هیات مدیره کانون راه اندازی شده و این دفاتر با همکاری و همراهی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در طول سال در گستره نقد تئاتر فعالیت دارند.

کانون ملی منتقدان تئاتر ایران براساس رسالت و اهداف این کانون در خصوص گسترش فضای نقد تئاتر و توسعه فعالیت منتقدان در استان ها و شهرهای مختلف کشور، از تشکیل دفاتر کانون منتقدان تئاتر در استانها حمایت می کند و در این راستا طی سالهای گذشته دفاتر کانون در استان های خراسان رضوی، کرمان و گیلان با مصوبه هیات مدیره کانون راه اندازی شده و این دفاتر با همکاری و همراهی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در طول سال  در گستره نقد تئاتر فعالیت دارند.

 

در عین حال راه اندازی و فعالیت دفاتر استان ها با عنوان "کانون منتقدان تئاتر" نیازمند صورتجلسه هیات موسس در استانها، رعایت مصوبات اساسنامه و آیین نامه داخلی کانون و همچنین موافقت هیات مدیره کانون ملی منتقدان می باشد. لذا کانون ملی منتقدان فعالیت دفاتر در استانها را ملزم به رعایت این موارد و تایید و تصویب آن در هیات مدیره کانون می داند و اعلام می دارد که تا کنون هیچ مصوبه ای در خصوص تشکیل دفتر کانون منتقدان تئاتر ایران در استان فارس و شهر شیراز نداشته است و تشکیل دفتر کانون در شیراز تا این تاریخ مورد تایید هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران نیست.  

 

روابط عمومی - کانون ملی منتقدان تیاتر ایران
نظرات کاربران