در حال بارگذاری ...
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد

امروز در همه جای ایران تجلی گسترده هنر نمایش را می‌توان دید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر اظهار داشت: هنر تئاتر از معدود هنرهایی است که انسان با انسان سخن می‌گوید نه با خود.

 ایران تئاتر: سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین اختتامیه سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در سخنانی با بیان اینکه هنر نمایش و تئاتر به‌عنوان هنر تاریخی بشری، ‌شاٌن و ارج ویژه‌ای دارد، گفت: انسان از وقتی به مدنیت رسید با هنر نمایش آشنا شد و تئاتر با مدنیت پیوند تاریخی دارد. هنر تئاتر و نمایش به‌عنوان هنری که به سرمایه انسانی متکی است و نه صرفاً به امکانات مادی، هنری مردمی بود و مردمی ماند‌. تئاتر و نمایش با مردم آغاز شد و با مردم حرکت کرد و در مردم ریشه دواند.

صالحی افزود: هنر تئاتر هنر گفت‌وگوست نه تک‌گویی، و این هنر از معدود هنرهایی است که انسان با انسان سخن می‌گوید نه با خود. هنر تئاتر تبدیل می‌شود به یک هنر مؤثر اجتماعی و هنری که بازتاب درد و رنج و امیدهای مردم است، هنری است که در جمع شکل می‌گیرد و با جامعه.

وزیر ارشاد  ادامه داد: در ایران هم که تمدن چند هزار ساله دارد، هنر نمایش یک هنر دیرین است که در قالب‌های متنوعی نظیر نقالی، پرده‌خوانی، چاووش‌خوانی و تخت حوضی عرض اندام می‌کند. هنر نمایش در دوره معاصر از مشروطه تا انقلاب اسلامی گام‌به‌گام پیش آمد. امروزه هنر تئاتر ایران با چند ویژگی شناخته می‌شود. از یکسو اصحاب نمایش در موقعیت کنونی به داشته‌های سنتی خود بیشتر وقوف یافته‌اند و در ابعاد نظری و مهارتی هنر نمایش ایرانی را بیشتر می‌شناسند.

او همچنین افزود: هنرمندان نمایش ایرانی می‌دانند که روی چه گنجینه‌ای ایستاده‌اند و به آن افتخار می‌کنند. این دو بال حرکت هنر نمایش، روزبه‌روز پرتحرک‌تر دیده می‌شود و امتیازی برای هنر نمایش ایرانی در این روزگار است. هنر تئاتر ایرانی امروز بیش از پیش در همه جا گسترده شده است. هنر نمایش ایرانی در دهه چهارم انقلاب اسلامی بیش از گذشته ایرانی شده است. امروز تئاتر در تهران متمرکز نیست و در شهر به شهر ایران تجلی گسترده هنر نمایش ایرانی را می‌توان دید. تئاتر ما روزبه‌روز خصوصی‌تر و از اتکای به فضاهای دولتی فاصله بیشتری می‌گیرد. مزایای هنر نمایش را با این معیارها نمی‌شود توصیف کرد. جشنواره فجر فرصتی است برای اتفاقاتی که نسل‌های متوالی کنار هم قرار گیرند، استعدادها شناسایی شوند و اتفاقاتی بهتر و بیشتر روی بدهد.
نظرات کاربران